Seznam zaměstnavatelů

Login

Uživatelské jméno
Heslo

Řecko


ŘECKO je krásná země, která je považována za kolébku evropské civilizace - snad každý si vybaví antické filozofy, umělce a politiky, olympijské hry, bohatou historii opředenou bájnými mýty a legendami.

Řecko je také zemí nenapodobitelných přírodních krás. Blankytná obloha, hřejivé sluneční paprsky a tyrkysové moře, bílé domky poskládané jako kostky na úbočí svahu nad přístavem - to je typický řecký obrázek. Je to země s jedinečnou kulturou a jazykem, s krajinou, která patří k nejromantičtějším v Evropě, země s mnohaletou tradicí a pohostinným obyvatelstvem.

Řecký stát jednoznačně patří mezi nejoblíbenější turistické destinace. Významnou roli zde hraje rozloha země, tvořená z jedné pětiny ostrovy, kterých k Řecku náleží přes dva tisíce. Žádný stát v Evropě není tolik spjatý a doslova prostoupený mořem. Celková délka řeckých břehů přesahuje 13 000 km.

Každý návštěvník si může vybrat mezi divokým pobřežím s členitým horizontem nebo klidnou písečnou pláží s romantickou atmosférou. Řecko je však také zemí hor. Většina území je tvořena horami a kopci s bujnými lesními porosty, olivovými háji a vinnou révou, na mnoha místech vystupuje pohoří přímo z moře a tvoří tak okouzlující scenérie. Ať už se tedy vydáte do hor, lesů, k jezerům nebo na pobřeží, vždy spatříte nádhernou a svěží krajinu.

Základní informace o Řecku

Oficiální název státu

Řecká republika (Elliniki Dimokratia)

Rozloha

131 957 km2

Hlavní město

Athény - spolu s Pireem a předměstími 3 894 573 obyvatel

Další významná města

Thesaloniki/Soluň v Makedonii (1 048 000)
Patras na severním Peloponésu (165 000)
Volos v západní Thesálii (127 000)
Heraklion (Irakleio) Kréta (120 000)
Larisa ve střední Thessálii (111 000)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

- úřední jazyk: novořečtina
- nejčastěji používané cizí jazyky: angličtina, francouzština

Náboženské složení

- Řecká ortodoxní církev (97,5 %)
- muslimové (1,7 %)
- ostatní (0,8 % )

Státní svátky

- 25. březen (Den nezávislosti) - 25. 3. 1821 byl zahájen  národně osvobozenecký boj proti turecké nadvládě;

- 28. říjen (tzv. Den „OCHI", tedy Den „NE") - připomíná řecké odmítnutí italského ultimáta na „právo vstupu a přechodu" fašistických vojsk v roce 1940, kterým byla zahájena řecko-italská válka

Další svátky a dny volna

- Nový rok (1. leden)
- Svátek práce (1. květen)
- 17. listopad (výročí povstání proti vojenské diktatuře na Athénské polytechnice)
- Vánoce (25. - 26. prosinec)

Nejdůležitější náboženské svátky

- 6. leden - svátek Theofania spojený s „žehnáním vod"
- Velký pátek a Velikonoční pondělí
- 15. srpen - svátek Panny Marie

Důležité a zajmavé informace

Pracovní doba

V Řecku jako ve většině zemí jižní Evropy se dodržuje v létě doba poledního klidu, která je zákonem stanovena na 14:30 až 17:00 hodin. V posledních letech využívání poledního klidu zejména v soukromé sféře výrazně klesá.

Normální pracovní doba zejména v obchodech začíná obvykle dopoledne v 9:00 hod. a končí ve 14:00 hod. Odpoledne většinou začíná po 17:00 hod. a končí ve 21:00 hod.

Vstup a pobyt na území Řecka

Občané ČR mohou od 1. 5. 2004 vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské unie, včetně Řecka, na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. Minimální doba platnosti cestovního dokladu není stanovena, doklad však musí být platný v době vstupu na řecké území.

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Občan ČR má po předložení Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).

Návštěvu u lékaře I.K.A nebo informace o posytnutí zdravotní pomocí, získáte na tel. čísle 184.

V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků dle pojištění. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.

Pravidla silňičního provozu

U řidičů se vyžaduje platný řidičský průkaz

- Provoz na komunikacích, zejména ve velkých městech či rekreačních zónách, bývá značný a nejsou v něm vždy uplatňována pravidla obvyklá ve středoevropských měřítkách. K místním zvyklostem patří vytváření dalších jízdních pruhů na komunikacích, jízda v protisměru v jednosměrné komunikaci či minimální používání směrovek. Zejména v letních měsících je na komunikacích velké množství dvoustopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto nezbytné mít stále na zřeteli i tyto účastníky provozu.

- Pravidla silničního provozu tolerují (tzn. pouze pokutují) požití alkoholu do 0,2 % u profesionálních, nových a do 0,5 % u ostatních řidičů. Nová pravidla silničního provozu podstatně zvýšila pokuty jak za požití alkoholu, tak za další přestupky.

- Na hlavních dálničních tazích se platí pro konkrétní úseky dálniční poplatky, které se pro osobní automobil a jeden úsek v současné době pohybují mezi 2 a 3 EUR.

Velvyslanectví České republiky v Řecku

Embassy of the Czech Republic in Greece
6, George Seferis Street
154 52 Palaio Psychiko - Athens
Tel: 0030 210 671 37 55, 671 97 01, 672 53 32 (konzulární odd.)
Fax: 0030 210 671 06 75
e-mail: athens@embassy.mzv.cz

V zemi nepůsobí žádný generální konzulát, pouze honorární konzuláty.

Honorární konzulát České republiky v Thessaloniki/Soluni (konzulární obvod severní Řecko čili provincie Makedonie a Thrácie)
62, Dimokratias
570 19 Neo Epivates
honorární konzul: pan Nikolaos Bumbaris
Tel.: 0030 23920 22575, mobilní telefon 6947400036
Fax: 0030 23920 22598

Honorární konzulát v Pireu
98, Naiadon Str.
175 62 Palaio Faliro - Athens
honorární konzul: pan Andreas Lionis
Tel: 0030 210 98 13 351, mobilní telefon 6936117967
Fax: 0030 210 98 81 606

Honorární konzulát v Herakliu (konzulární obvod Kréta a Santorini)
50, Giamalaki & Sof.Venizelou
712 02 Iraklio
honorární konzulka: paní Maria Nistazaki
Tel: 0030 2810 78020, mobilní telefon: 0030 6944 640 080
Fax: 0030 2810 24 23 73

Honorární konzulát Rhodos (konzulární obvod Rhodos a Kos)
Capsis Hotels, Leoforos Triandona Ixia
851 00 Rhodes
honorární konzulka: paní Dia Capsis
Tel.: 0030 22410 25015 (hotelová centrála), mobilní telefon: 0030 6939 519 514
Fax: 0030 22410 20900

Praktická telefonní čísla

- Tísňové volání: 112
- První pomoc: 166
- Lékařská pohotovost: 1016
- Policie: 100
- Turistická policie: 171
- Hasiči: 199
- Lesní požáry - hasiči: 191
- Přístavní policie: 108
- Informace o službě konajících lékárnách a nemocnicích: 1434
- Centrum pro otravy: 210-779 3777
- ELPA - silniční asistence: 10 400

Adresy významných institucí

- Adresy řeckých ministerstev lze nalézt na www.government.gr
- Ministerstvo zahraničních věcí: www.mfa.gr
- Řecký parlament: www.parliament.gr
- Athénský magistrát: www.cityofathens.gr
- Soluňský magistrát: www.thessalonikicity.gr
- Řecko-česká společnost: www.elcesyn.gr
- Řecko-česká komora: www.hellenic-czechcham.gr


Aktuální nabídka

Animátor, barman, číšník, kuchař, pomocník  v kuchyni, cukrář, recepční, zákaznický servis, delegát cestovního ruchu, pracovník v CK, spa a welness pracovník, bellboy, room-servis, house-keeping, kosmetička, zahradník,  a další.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší společnosti?
 
facebookssss0png.png

11-03-09-08-40-35-twitter0png.png